Insectenhotel de keesman

10.000den bezoekers verwacht

Deze AIRBee&Bee in Alkmaar is geopend! Stadswerken072 zet zich in de Gemeente Alkmaar in voor meer aandacht voor biodiversiteit en vroegen mij voor rotonde De Keesman een insectenhotel te ontwerpen.  Een toffe uitdaging qua tijd want het bollenmensel ‘moest’ op tijd de grond in.

Bonte Berm

Beplantingsconcept ‘De Bonte Berm’ zorgt voor weelderige bloei van vroeg in het voorjaar tot ver in het najaar! 

Biodiversiteit in de stedelijke omgeving wordt als steeds belangrijker ervaren. En dat is het ook! Daarnaast is er veel aandacht voor ecologisch beheer en de ontwikkeling van kruidenrijke vegetaties. Om de biodiversiteit te vergroten én een lange bloeitijd te garanderen is het concept De Bonte Berm ontwikkeld.

Binnen dit concept worden de krachten van één-, twee en meerjarige (inheemse) zadenmengsels gebundeld met een op maat samengesteld bloembollenmengsel. Dit zorgt voor een vegetatie met een lange bloeitijd, een grotere biodiversiteit en extensief, ecologisch onderhoud. Tevens wordt met deze combinatie de seizoensbeleving versterkt.

Opdrachtgever

Stadswerken 072 Alkmaar 

Realisatie 

2021-22

Afmeting

6-hoek, 10m breed, 3,5m hoog

Materiaal

Cortenstaal 

Locatie

Rotonde de Keesman Alkmaar

Met dank aan Stadswerken072, Gemeente Alkmaar, Insectenhotel Ruud, JUB Holland en Bonte Berm

Kort na plaatsing december 2021

In de galerie